ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مانورقه

لغت‌نامه دهخدا

مانورقه . [ ق َ ] (اِخ ) جزیره ای است که دربحرالروم واقع است و از اقلیم چهارم است . و طول آن مسافت دو روز و عرض آن نصف روز است و در آن دو شهر آبادی است . (از نخبةالدهر دمشقی ص 20 و 141). و رجوع به منورقة و مینورک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ