ترجمه مقاله

مانستگی

لغت‌نامه دهخدا

مانستگی . [ ن ِت َ / ت ِ ] (حامص ) شباهت و مشابهت . (ناظم الاطباء). مانندی . شباهت . مانسته بودن . و رجوع به مانسته شود.
ترجمه مقاله