ترجمه مقاله

مانسته

لغت‌نامه دهخدا

مانسته . [ ن ِ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) مانند کرده شده . (غیاث ) (آنندراج ). شبیه شده . ماننده .
ترجمه مقاله