ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماستین

لغت‌نامه دهخدا

ماستین . (اِخ ) از قرای بخاراست . (از انساب سمعانی ). و رجوع به ماستی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ