ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماستینی

لغت‌نامه دهخدا

ماستینی . [ ] (اِخ ) محمدبن عبداﷲبن عبدالرحمن قسام مکنی به ابوعبداﷲ و معروف به خنب (218-301) ازروات حدیث است . (از لباب الانساب ج 2 ص 82).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ