ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مازیوس

لغت‌نامه دهخدا

مازیوس . (اِخ ) سلسله جبالی است که امروزه ترکان آن را قراجه داغ (کوههای سیاه ) می خوانند و از نزدیکی فرات تا کنار دجله ممتد بوده است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ