ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مازن

لغت‌نامه دهخدا

مازن . [ زِ ] (اِخ ) مازن بن الازدبن الغوث بن نبت از کهلان و جد جاهلی است و اکثر قبایل ازد از او جدا شده است . (از اعلام زرکلی ، ج 3 ص 824).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ