ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مازنی

لغت‌نامه دهخدا

مازنی . [ زِ نی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به مازن که نام قبیله ایست از تمیم و مازن به معنی تخم مورچه است . (از انساب سمعانی ). || منسوب است به مازن که نام چندین قبیله از قبایل عرب است . (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ