ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

مازندرانی . [ زَ دَ ] (ص نسبی ) منسوب به مازندران . و رجوع به مازندران شود. || از مردم مازندران .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما