ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماردینی

لغت‌نامه دهخدا

ماردینی . [ رِ ] (ص نسبی ) منسوب است به ماردین از بلاد جزیره . (الانساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ