ترجمه مقاله

ماجشون

لغت‌نامه دهخدا

ماجشون . [ ج ُ ] (اِخ ) معرب ماهگون . لقب ابوسلمة یوسف بن یعقوب . (الانساب سمعانی ). لقب ابی سلمة یوسف بن یعقوب بن عبداﷲبن ابی سلمه دینار. مولی آل المنکدر و او از محمدبن المنکدر و سعید مقبری روایت کند و محمدبن صباح از او روایت کند و ابی سلمة ماجشون در سال 108 هَ .ق وفات کرده است . (از تاج العروس ). ابن الندیم گوید لقب ماجشون را سکینه بنت الحسین علیهماالسلام بدو داده است . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقاله