ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مابرسام

لغت‌نامه دهخدا

مابرسام . [ ب َ ] (اِخ ) از قرای مرو است و میم سامش خوانند و در چهار فرسخی شهر نامبرده واقع شده است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ