ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مابرسامی

لغت‌نامه دهخدا

مابرسامی . [ ب َ ] (ص نسبی ) منسوب است به مابرسام از قراء مرو، در چهارفرسخی این شهر. (از الانساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ