ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لییده

لغت‌نامه دهخدا

لییده . [ ل َ دَ /دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از لییدن . خاییده و جویده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ