ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیوان

لغت‌نامه دهخدا

لیوان . [ لی ] (اِخ ) موضعی به انزان مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 66، 67 و 125).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ