ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیمه

لغت‌نامه دهخدا

لیمه . [ م ِ ] (اِخ ) از یاران اسکندر مقدونی . کنت کورث نام وی را تیمه نوشته است . (ایران باستان ج 2 ص 1838).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ