ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیمة

لغت‌نامه دهخدا

لیمة. [ ] (اِخ ) حصنی است در کوه های صبر به یمن از اعمال تعز. (از معجم البلدان ). || دهی است به ساحل دریای عمان . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ