ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیلوپل

لغت‌نامه دهخدا

لیلوپل . [ پ َ ] (اِ) نیلوفر. لیلوپر. و رجوع به لیلوپر و نیلوفر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ