ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیلوفر

لغت‌نامه دهخدا

لیلوفر. [ ف َ ] (اِ) نیلوفر. لیلوپر. لیلوپل . و رجوع به لیلوپر و نیلوفر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ