ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیلر

لغت‌نامه دهخدا

لیلر. [ لی ل ِ ] (اِخ ) نام کرسی بخش از پا - دُکاله از ولایت بتون به فرانسه . دارای راه آهن و 8364 تن سکنه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ