ترجمه مقاله

لگن

لغت‌نامه دهخدا

لگن . [ ل َ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد، واقع در 21هزارگزی شمال باختری بوکان و 4هزارگزی باختر شوسه ٔ بوکان به میاندوآب . جلگه ، معتدل و مالاریائی و دارای 331 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ تاتائو. محصول آنجا غلات ، توتون و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی جاجیم بافی و راه آن ارابه رو است . دبستانی نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله