ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لگله

لغت‌نامه دهخدا

لگله . [ ل َ گ َ ل َ / ل ِ ](اِ) لگدکوب باشد و آن کتک و لتی است که با پای بزنند نه با دست . (برهان ). ضرب لگد. زخم لگد. پایکوب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ