ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لگزی

لغت‌نامه دهخدا

لگزی . [ ل َ ] (اِخ ) نام قومی در قفقاز. لزگی . || نام کوهی مسکن قوم لگزی . طرف غربش که به جبال گرجستان پیوسته است (غرب جبال البرز) کوه لگزی خوانند. (نزهةالقلوب مقاله ٔ ثالثه ص 191). و بر شمال دشت خزر و بر غرب الان کوه و کوه لگزی و ارّان و بر جنوب جیلان و مازندران . (نزهةالقلوب ص 139). و این دریا [خزر] را موجی عظیم بود از همه ٔ بحار سخت تر و جزر و مدّ ندارد. فلجه ٔ اسکندر به بحر فرنگ به طرف کوه لگزی با این دریا چنان نزدیکی دارد که مسافت در میان این دو دریا همان کوه است به مقدار دو سه فرسنگ . (نزهة القلوب ص 240).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ