ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک

لغت‌نامه دهخدا

لک . [ ل َ ] (اِخ ) نام طایفه ای از ایلات کرد ایران که در کلیائی کرمانشاه و همدان و اصفهان و کردستان و اسفندآباد و چهارکاوه و علی وردی مسکن دارند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ