ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک

لغت‌نامه دهخدا

لک . [ ل َ ] (اِ) نامی که در شفارود به کراث دهند. رجوع به کراث شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ