ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک لکی

لغت‌نامه دهخدا

لک لکی . [ ل ِل ِ ] (اِ) چرخی که نخ را بدان کلافه کنند (گناباد خراسان ). ابزاری که بدان نخها را حلقه یا کلاوه کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ