ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک انداختن

لغت‌نامه دهخدا

لک انداختن . [ ل َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) لک انداختن انگور؛ لک زدن آن . رجوع به لک زدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ