ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لولر

لغت‌نامه دهخدا

لولر. [ لو ل َ ] (اِ) از اسمای خدای عزّ و جل . (شعوری ). (و ظاهراً کلمه ٔ لرلر یا گرگر باشد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ