ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوغ

لغت‌نامه دهخدا

لوغ . (اِ) بام غلطان . (فرهنگ نعمةاﷲ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ