ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لوطوس اغریوس

لغت‌نامه دهخدا

لوطوس اغریوس . [ اَ ] (معرب ، اِ مرکب ) حَباقی . ذُرق . حندوقی بری . به یونانی حندقوقای بستانی است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ