ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لنگور

لغت‌نامه دهخدا

لنگور. [ ل ُ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان طیبی سرحدی بخش کهگیلویه ٔ شهرستان بهبهان واقع در19000گزی جنوب خاوری قلعه رئیسی . مرکز دهستان و دارای 50 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ