ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لنگور

لغت‌نامه دهخدا

لنگور. [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بانصر، بخش بابلسر شهرستان بابل واقع در 8هزارگزی خاوری بابل ، کنار رودخانه ٔ تالار. دشت ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی . دارای 380 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ تالار. محصول آنجا برنج ، صیفی ، پنبه ، مختصر غلات ، کنجد و کنف . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3). || موضعی به نیج کوه نور مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 109 و 110).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ