ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لمح

لغت‌نامه دهخدا

لمح . [ ل َ ] (ع ص ، اِ) امربارز و آشکار. یقال : لارینک لمحاً باصراً؛ ای امراً واضحاً. (منتهی الارب ). || (اِمص ) چشم زد.
- لمح ٌ باصر ؛ نگاه تیز.
- لمح ِ بصر ؛ چشم زدن . چشم بر هم زدن . لمح العین :
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری
بجز ابداع یک مبدع کلمح العین او دانی .

ناصرخسرو.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ