ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لله لو

لغت‌نامه دهخدا

لله لو. [ ل َ ل َ لو ] (اِخ ) دهی جزء دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد، واقع در 6هزارگزی شمال آق کند و 15500گزی شوسه ٔ میانه به زنجان . کوهستانی و معتدل و دارای 580 تن سکنه . آب آن از چهار رشته چشمه . محصول آنجا غلات ، حبوبات و سردرختی . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ