ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لله لو

لغت‌نامه دهخدا

لله لو. [ ل َ ل َ لو ] (اِخ ) دهی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 41500گزی شمال کلیبر و 41500گزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. کوهستانی ، معتدل مایل به گرمی ، مالاریائی و دارای 5 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ گوی آغاج و چشمه . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ