ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لله لوی تراب

لغت‌نامه دهخدا

لله لوی تراب . [ ل َ ل َ لو ت ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو از بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 23هزارگزی شمال خاوری ارومیه و ده هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به سلماس . جلگه ، معتدل و سالم و دارای 160 تن سکنه . آب آن از نازلوچای . محصول آنجا غلات ، حبوبات ، توتون و کشمش . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب بافی و راه آن ارابه رو است و تابستان اتومبیل توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ