ترجمه مقاله

لفاظة

لغت‌نامه دهخدا

لفاظة. [ ل ُ ظَ] (ع اِ) آنچه از دهان بیرون اندازند. || سخن از دهان بیرون افتاده . لفظ. || پس مانده از هر چیزی . (منتهی الارب ). تفاله . ثفل . کنجاره .
ترجمه مقاله