ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لط

لغت‌نامه دهخدا

لط. [ ل َطط ] (ع اِ) حمیل . (منتهی الارب ). گردن بند از دانه های حنظل رنگ کرده . یقال : رأیت فی عنقها لطا حسناً. ج ، لطاط. (منتهی الارب ). || زه بندای مروارید . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ