ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطی

لغت‌نامه دهخدا

لطی . [ ل َطْی ْ ] (ع مص ) بر زمین چسبیدن . (منتهی الارب ). لطء.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ