ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطینیون

لغت‌نامه دهخدا

لطینیون . [ ل َ ] (ص نسبی ، اِ) ج ِ لطینی . مردم لاطین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ