ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه گفتن

لغت‌نامه دهخدا

لطیفه گفتن . [ ل َ ف َ / ف ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) کلامی مختصر در غایت حسن و خوبی ادا کردن :
به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را
نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری .

سعدی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ