ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطفه

لغت‌نامه دهخدا

لطفه . [ ل ُ ف ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیونیچ بخش کرند شهرستان شاه آباد. واقع در 14هزارگزی شمال کرند و 3هزارگزی ده جامی . دشت ، سردسیر و دارای 40 تن سکنه . آب آن از چشمه و زه آب رودخانه ٔ محلی . محصول آنجا غلات دیم و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ