ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطاع

لغت‌نامه دهخدا

لطاع . [ ل َطْ طا ] (ع ص ) آنکه بمکد انگشتان را و بلیسد وقت خوردن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ