ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطاط

لغت‌نامه دهخدا

لطاط. [ ل َ ] (ع اِ) خشک سال سخت که در آن دهش و عطا یکجا فراموش کنند. (منتهی الارب ). || آن دایره که در پیشانی اسب بود. (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ