ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطاط

لغت‌نامه دهخدا

لطاط. [ل ِ ] (اِخ ) راهی است در عرض جبل . عمرانی گوید: لطاطکناره ٔ نهری است یا رودی است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ