ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطاط

لغت‌نامه دهخدا

لطاط. [ ل َ ] (ع اِ) کرانه ٔ سر کوه برآمده . (منتهی الارب ). || نیزه ٔ کوتاه . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ