ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لدوی آلمان

لغت‌نامه دهخدا

لدوی آلمان . [ ل ُ دُ ] (اِ) مسهلی است قوی و آن را با شربت نرپرون آشامند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ