ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لت انبانه

لغت‌نامه دهخدا

لت انبانه . [ ل َ اَم ْ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) لت انبان . شکم خوار. شکم پرست . لت انبار. لتنبر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ