ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لت انبار

لغت‌نامه دهخدا

لت انبار. [ ل َ اَم ْ ] (ص مرکب ) لتنبار. لت انبان . شکم پرست . لتنبر. رجوع به لتنبار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ