ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتی

لغت‌نامه دهخدا

لتی ٔ. [ ل َ ] (ع ص ) مرد لازم گیرنده ٔ جای خود. (منتهی الارب ). زمین گیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ